Idirdhealú á chur i bhfeidhm i dTeagasc na hEolaíochta

English Version

Cover of Science Differentiation in Action

Idirdhealú á chur i bhfeidhm i dTeagasc na hEolaíochta: Straitéisí praiticiúla chun Foghlaim agus Teagasc a chur in Oiriúint san Eolaíocht le haghaidh Mic Léinn a bhfuil Riachtanais Éagsúla agus Buanna Éagsúla acu

Cuireadh dhá chóip den phacáiste acmhainní seo chuig scoileanna cheana féin. Sa phacáiste tá bileoga, gníomhaíochtaí agus smaointe is féidir le múinteoirí a úsáid sa rang. Tá réimse leathan d’ábhar eolaíochta an teastais shoisearaigh san acmhainn, agus tá CD idirghníomhach thráth na gceist ann freisin in éineacht le léirithe Powerpoint.

Thíos atá an foilseachán agus tá na codanna uile roinnte i ndoiciméid éagsúla PDF ionas gur fusa iad a íoslódáil.

Cuid 1- Réamhrá

1.1 Réamhrá

Cuid 2 – Pleananna Ceachta

2.1 Sábháilteacht - Plean Ceachta
2.1 Réamhra: Sábháilteacht - Léiriú
2.1 Tráth na gCeist: Sábháilteacht - Léiriú

2.2 Réim Chothrom Bia - Plean Ceachta
2.2 Réamhrá: Réim Chothrom Bia - Léiriú

2.3 Córas Díleá - Plean Ceachta
2.3 Réamhrá: Córas Díleá - Léiriú

2.4 Riospráid - Plean Ceachta
2.4 Réamhrá: Riospráid - Léiriú

2.5 Nithe Beo - Plean Ceachta
2.5 Tráth na gCeist: Nithe Beo - Léiriú

2.6 Cealla - Plean Ceachta
2.6 Réamhrá – Cealla - Léiriú

2.7 Staideanna Damhna - Plean Ceachta
2.7 Réamhrá: Staideanna Damhna - Léiriú
2.7 Tráth na gCeist: Staideanna Damhna - Léiriú

2.8 Na Dúile - Plean Ceachta
2.8 Réamhrá: Na Dúile - Léiriú

2.9 Meascáin & Comhdhúile - Plean Ceachta
2.9 Réamhrá: Meascáin & Comhdhúile - Léiriú

2.10 Aer - Plean Ceachta
2.10 Réamhrá: Aer - Léiriú
2.10 Tráth na gCeist: Aer - Léiriú

2.11 Aigéid & Bunanna - Plean Ceachta
2.11 Réamhrá: Aigéid & Bunanna - Léiriú
2.11 Tráth na gCeist: Aigéid & Bunanna - Léiriú

2.12 Adaimh - Plean Ceachta
2.12 Réamhrá: Adaimh - Léiriú

2.13 Tomhas - Plean Ceachta
2.13 Réamhrá: Tomhas - Léiriú

2.14 Fórsaí - Plean Ceachta
2.14 Réamhrá: Fórsaí - Léiriú

2.15 Brú - Plean Ceachta
2.15 Réamhrá: Brú -Léiriú
2.15 Tráth na gCeist: Brú - Léiriú

2.16 Fuinneamh - Plean Ceachta
2.16 Réamhrá: Fuinneamh -Léiriú
2.16 Tráth na gCeist: Fuinneamh - Léiriú

2.17 Teas - Plean Ceachta
2.17 Réamhrá: Teas - Léiriú

2.18 Solas - Plean Ceachta
2.18 Réamhrá: Solas - Léiriú

2.19 Athbhreithniú - Plean Ceachta
2.19 Scéal an Athbhreithnithe ar Scéal an TS - Léiriú

Cuid 3 – Bileoga Oibre

3.1 Bileog: Sábháilteacht
3.2 Bileog: Réim Chothrom Bia
3.3 Bileog: Córas Díleá
3.4 Bileog: Riospráid
3.5 Bileog: Nithe Beo
3.6 Bileog: Cealla
3.7 Bileog: Staideanna Damhna
3.8 Bileog: Na Dúile
3.9 Bileog: Meascáin & Comhdhúile
3.10 Bileog: Aer
3.11 Bileog: Aigéid & Bunanna
3.12 Bileog: Adaimh
3.13 Bileog: Tomhas
3.14 Bileog: Fórsaí
3.15 Bileog: Brú
3.16 Bileog: Fuinneamh
3.17 Bileog: Teas
3.18 Bileog: Solas

Cuid 4 – Gníomhaíochtaí Ranga

4.1 An rud is maith liom a dhéanamh!
4.2 Cluiche na Sainmhínithe
4.3 Fiabhras Peile
4.4 Gníomhaíocht Ghrúpa Chomhoibríoch
4.5 Cluiche na nEochairfhocal
4.6 Cluiche Rangaithe
4.7 Cad Mé Féin?

Cuid 5 - Uirlisí

5.1 Difreáil á Cur i bhFeidhm
5.2 Straitéisí chun Tacú le daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu
5.3 Inléiteacht
5.4 Ag Cabhrú le Daltaí le Léitheoireacht
5.5 Leibhéil Smaointeoireachta
5.6 Fadhbanna i bhFocail a Réiteach san Eolaíocht agus sa Mhatamaitic
5.7 Bealaí Foghlama
5.8 Measúnú
5.9 An Saol sa Seomra Ranga
5.10 Measúnú Ceachta
5.11 Eagraithe Grafacha
5.12 Cé chomh Difreáilte is atá mo Mhúinteoireacht?

Cuid 6 - Turgnaimh

6.1 Conradh Sábháilteachta
6.2 Conas idirdhealú a dhéanamh idir turgnaimh agus iniúchtaí
6.3 Tuairisc Turgnaimh: Teimpléad A
6.4 Tuairisc Turgnaimh: Teimpléad B
6.5 Tuairisc Turgnaimh: Teimpléad C
6.6 Tuairisc Turgnaimh: Teimpléad D
6.7 Gníomhaíocht: Séideadh Balúin

Cuid 7 – Aguisín

7.1 Teimpléad Ceachta
7.2 Difreáil na hÉolaíocht á Cur i bhFeidhm Foirm Aiseolais
7.3 Foilseacháin a dTagraítear Dóibh